ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญกรรมการและอนุกรรมการสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 15:20-17:30 น.

ณ The Zign Hotel & Villa Pattaya

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน