"ผู้ศึกษาอดีต ย่อมล่วงรู้อนาคต" หากสนใจว่าทิศทางของวงการวิศวกรรมไฟฟ้าในประเทศ จะเป็นไป เช่นไรในอนาคต การศึกษาอดีตเพื่อทำความเข้าใจ"ผู้ศึกษาอดีต ย่อมล่วงรู้อนาคต" หากสนใจว่าทิศทางของวงการวิศวกรรมไฟฟ้าในประเทศ จะเป็นไป เช่นไรในอนาคต การศึกษาอดีตเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาย่อมมีความจำเป็น สำหรับท่านที่ สนใจประวัติศาสตร์ ของการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) และ พัฒนาการของวงการวิศวกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย เราขอแนะนำหนังสือ พัฒนาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย: ศาสตร์และศิลป์การสร้างสังคมและทรัพยากรมนุษย์ขึ้นซึ่งในเล่มจะนำเสนอมุมมองและความคิดของนักวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับแนวหน้าของประเทศที่มีต่อ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON)และการพัฒนาการของวงการวิศวกรรมไฟฟ้าในห้วงเวลาต่างๆ กัน โดยมี ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ เป็นบรรณาธิการ และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์หลัก

Associate Member (Online)

Student Member (Online)