แนวทางการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักเรียนที่มีผลงานโครงาน STEM

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.นี้
เวลา 13.00-16.30 น.
พบกับทีมสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรและทำ Workshop No.6-แนวทางการเขียนบทความสำหรับนักเรียนและครูมัธยมที่มีผลงานโครงการ STEM ในงาน
Arduino Education Day Thailand 
ณ โรงงานยาสูบ สวนเบญจกิตติ กทม.
แล้วพบกัน