หนังสือ "เส้นใยแก้วและการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น"?

โดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร?

3rd edition (e-book) - สามารถดาวโหลดได้ฟรี?

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้โดยไม่ใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์

?

?